Blogger templates

miércoles, 12 de abril de 2017

Centro CEPAFE 2015-2016

Un Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i Esport (CEPAFE) és aquell centre escolar que impulsa, fomenta i aprofita els recursos disponibles oferint les màximes oportunitats per a la pràctica esportiva educativa i saludable en horari lectiu i extraescolar.

Al nostre centre, La Generalitat Valenciana li va atorgar la condició de CEPAFE en el curs acadèmic 2012-2013 i a l’actualitat ho continuem sent al desenvolupar i posar en pràctica el nostre PEAFS (Projecte Esportiu d’activitat Física i Salut).